Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je partner v projektu LAS Krasa in Brkinov »KAKOVOST & PODJETNIŠTVO« katerega nosilec je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. V okviru te operacije je bila v prostorih Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana, Kraška ulica 2, Sežana dne 15. oktobra 2019 izvedena podjetniška delavnica za mlade s sledečo vsebino: - Predstavitev podpornega okolja za podjetništvo - Predstavitev postopka registracije podjetja na SPOT točki (s.p. ali d.o.o.) – portal e-SPOT - Možne poslovne oblike podjetij (s.p., d.o.o., zavod, zadruga) - Možne oblike za opravljanje dejavnosti (pogodba o zaposlitvi, avtorska pogodba, podjemna pogodba, kratkotrajno delo) Delavnice se je udeležilo 15 slušateljev Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana.